röprodüksiyon
Büyüt
Vincent Van Gogh'un 1888 tarihli eserinin orijinali 

Röprodüksiyon nedir?

Röprodüksiyon, bir sanat eserinin aslına uygun kopyasıdır. Bu işlem genelde basım yöntemleri kullanılarak yapılır. Bir sanat eserinin bu anlamda çoğaltılması ve röprodüksiyon sayılabilmesi için, özgün yapıtın gerçekte tek nüsha olarak yapılmış olması gerekir. Röprodüksiyonu kopyadan ayıran özellik, onun taklit olmayıp, yalnızca özgün yapıtın özgün tekniği dışında bir teknikle yeniden üretilmesidir. İşte bu yüzden kopya sayılmazröprodüksiyon

Röprodüksiyon'a Örnek

Vincent Van Gogh'un 1888 tarihli eserinin orjinali

Aynı resmin röprodüksiyonu

Sözlükte röprodüksiyon ne anlama gelmektedir?

1- Çoğaltma.

2- Aslını bozmadan yapılan, taklit.

3- Bir sanat yapıtının kopyası ya da taklidi.

Röprodüksiyon ne demek? (Ticari terimler kategorisi)

(Reproduction.) Fransızca’daki "reproduction" kelimesinden dilimize geçmiştir. Çoğaltma, üretme, aslını bozmadan yapılan taklit, yeniden yayımlama gibi anlamlara gelir. Buna göre örneğin ünlü sanatkarların resim tablolarının aynen çoğaltılarak satışa sunulması röpro diksiyon niteliğindedir. RUHSATİYE Bkz. Ruhsatname.

--Reklam--